Take a fresh look at your lifestyle.

นมธ.รุ่น 13 – 14 จัดกอล์ฟการกุศล ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ. อุบลราชธานี

นมธ.รุ่น 13 – 14 จัดกอล์ฟการกุศล ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ. อุบลราชธานี

……………………………
นางสาว ศิริกร นนทนานันท์ ประธานนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.รุ่น 13)
และ พล.ต.เอก วุฒิ ลิปตพัลลภ ประธาน(นมธ.รุ่น14) ร่วมกันจัดงาน กอล์ฟการกุศล เพื่อนำเงินไปบูรณะโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม และผู้มีจิตเป็นกุศลเข้าร่วมงานครั้งนี้กว่า150คน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และงานเลี้ยงสังสรรค์

สำหรับผู้ชนะการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ โพธิ์แก้ว ทั้งนี้ มีรายใด้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกว่า 300,000 บาท ที่สนามกอล์ฟ ฟลอร่า วิลล์ จังหวัดปทุมธานี