Take a fresh look at your lifestyle.

“ปทุมธานี” จัดสัมมนา “บทบาทของชุมชนกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด”

“ปทุมธานี” ขยับรวมพล จัดสัมมนา “บทบาทของชุมชนกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด”

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 29 กันยายน 2562 ณ โรงแรม ไอ เรสซิเดนซ์ โฮเทล อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายนิพันธ์ ศิริธร ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร มอบหมาย นายอนาวิล รัตนสถาพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี เขต 3 และรองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่ 1 จัดสัมมนา เรื่อง “บทบาทของชุมชนกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด”

วัตถุประสงค์การจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด รับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยน และบทเรียนของชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพื่อพัฒนารูปแบบและกระบวนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ของชุมชนในปัจจุบัน

งานนี้ได้รับเกียรติจาก นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนาให้สาระและความรู้กันอย่างเป็นกันเอง เช่น ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดีอัยการสำนักงานคดียาเสพติด , ดร.มาร์ค เจริญวงศ์ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด , พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ,นายนิวัติ แก้วล้วน อดีตเลขาธิการสภาทนายความ , นายนิรันดร ชัยศรี เลขาธิการสมาคมบัณฑิตทางกฎหมายและพุทธศาสตร์ และ พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา วิทยากรนักพูดชื่อดัง มี นายวิกรม ปิติสุข เป็นผู้ดำเนินรายการ

ทั้งนี้ มีทั้งเด็กนักเรียนระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 150 คน ร่วมด้วย นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง และ พลอากาศตรีณัฎฐอรรจน์ ถวิลหวัง เลขาธิการสมาคมชาวอีสาน ให้เกียรติเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย