Take a fresh look at your lifestyle.

ข่าวยุวทูตสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยอินเดีย ประจำจังหวัด ปีที่ 2

 

ดร.ศรีสุริยะ จารุกรตรีภพ นายกสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงาน  จัดงานและเป็นประธานในงานแถลงข่าวและพิธีมอบสายสะพายเกียรติยศยุวทูตสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยอินเดีย ประจำจังหวัด

เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่การท่องเที่ยวเศรษฐกิจ ความมั่นคง ตามนโยบายรัฐบาลว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 

เวที boy and girl siam Bharata kids 2019 พร้อมยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยว นักลงทุนจากอินเดีย ผ่านการประกวดวัฒนธรรมการแต่งกายชุดอินเดีย เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมแลกเปลี่ยน สร้างจิตสำนึกให้เด็กๆรู้ว่า อยู่ในโลกนี้ไม่ได้อยู่คนเดียว เราจึงเรียกทุกคนว่า ประชากรโลก ที่ต้องมีสังคมต้องกระชับมิตรสร้างสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ประเทศไทย เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกวัย ทุกอายุ ไม่ใช่หน้าที่เพียงแค่ของรัฐบาลเท่านั้น แต่เป็นหน้าที่ของคนไทยที่จะช่วยกันขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์เชิญชวนชนจากทั่วโลกให้มายลโฉมประเทศไทย

โดยการประกวดรอบตัดสินจะจัดขึ้นในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ฮอลล์   ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ