Take a fresh look at your lifestyle.

นายยุทธศักดิ์​ สุภสร ผู้ว่าฯ​ ททท.ปลื้มรับรางวัลเลิศรัฐประจําปี 2562

เมื่อ  14  กันยายน 62 ที่ผ่านมา นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2562 ณ ห้องจูบิลี อิมแพคเมืองทองธานี ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) เป็นประธานในการมอบรางวัล ซึ่งในปีนี้ ททท. ได้รับรางวัลประเภทพัฒนาการบริการภาครัฐ ระดับดี จากโครงการท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว

ซึ่งเป็นโครงการที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการที่จะสืบสานพระราชปณิธานฯ โดยการเผยแพร่แนวคิดด้านการพัฒนามนุษย์ รวมถึงแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ที่กระจายอยู่ในทุกภาคของประเทศไทย ให้คนไทยและชาวต่างชาติได้เรียนรู้ผ่านการเดินทาง และเก็บรับประโยชน์จากศาสตร์พระราชานำไปปรับใช้ในชีวิต จึงได้จัดทำ โครงการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว

โดยจัดเป็นเส้นทาง กิจกรรม ให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปในภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะในชุมชน ที่อยู่ในเมืองหลัก และการเชื่อมโยงสู่เมืองรอง เป็นเส้นทางที่มีทั้งความงดงาม และความสนุกสนานที่ผสมผสานความรู้ การได้สัมผัสกับความสุขตามวิถีชุมชนที่ใช้ศาสตร์พระราชามาขับเคลื่อน ถือเป็นการเดินทางตามรอยศาสตร์พระราชา

 

โครงการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านผ่านการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้แนวคิด Local Experience” หรือ “ประสบการณ์ท้องถิ่น” การเดินทางที่ผสานการเรียนรู้ ก่อให้เกิดความประทับใจ และทำให้เกิดการกระจายรายได้ นำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

โครงการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว เป็นการนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ที่เชื่อมโยงจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ที่ได้มีการจัดการกับปัญหาต่างๆ ทั้งเรื่องน้ำ ดิน ป่า  ตามหลักการทรงงาน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ ปัจจุบันเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ปัจจุบันมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,700 โครงการทั่วประเทศ มีโครงการเป็นจำนวนมาก ที่มีความสวยงาม ความน่าสนใจ แสดงถึงเสน่ห์แห่งวิถีไทย และมีศักยภาพในการต้อนรับนักท่องเที่ยว

 

สำหรับพื้นที่นำร่องใน 5 ภูมิภาค 5 เส้นทาง ได้มีการวางแผน และออกแบบเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมพาคณะทูตลงพื้นที่สัมผัส และเรียนรู้จากพื้นที่จริง ประกอบด้วย

  • เส้นทาง “ตามรอยศาสตร์พระราชา ณ เชียงใหม่” โครงการเกษตรวิชญา-ชุมชนบ้านไร่กองขิง จังหวัดเชียงใหม่
  • เส้นทาง “ตามรอยศาสตร์พระราชา ณ บุรีรัมย์” โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำต้นลำปะเทีย-ชุมชนบ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์
  • เส้นทาง “ตามรอยศาสตร์พระราชา ณ ราชบุรี – นครปฐม” โครงการ 1 ไร่แก้จนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนทหารบก จ.ราชบุรี-ชุมชนบ้านศาลาดิน จ.นครปฐม
  • เส้นทาง “ตามรอยศาสตร์พระราชา ณ ระยอง” โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ-ชุมชนปากน้ำประแส จ.ระยอง
  • เส้นทาง “ตามรอยศาสตร์พระราชา ณ เมืองคอน” โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง-ชุมชนบ้านแหลมโฮมสเตย์ จ.นครศรีธรรมราช

นอกจากนั้น ททท. ยังมีการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ โครงการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ผ่านช่องทางออนไลน์  ภายใต้กิจกรรม “ท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา” โดยเปิดให้บุคคลทั่วไปร่วมโหวตวิดีโอเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชาที่ชื่นชอบ จาก 5 เส้นทาง

 

“โครงการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว จะเป็นหนึ่งในแนวทางส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด ที่ควบคู่ไปกับความเข้มแข็งของชุมชน ทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร การรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทางเลือกที่น่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยว โดยในอนาคต ททท. จะทำการส่งเสริมและขยายผลเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา  สู่โครงการในชุมชนอื่นๆ ต่อไป

 

ดูเพิ่มเติมที่ https://kingwisdom.tourismthailand.org/index