Take a fresh look at your lifestyle.

ม.รังสิตร่วมมือกับสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย  บรรจุกีฬาขี่ม้าในมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัย  

ม.รังสิตร่วมมือกับสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย  บรรจุกีฬาขี่ม้าในมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัย  “The 47th Sun Games 2020”
นายนารา เกตุสิงห์ เลขาธิการสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย (ขวามือ) พร้อมด้วย ผ.ศ. ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬามหาวิทยาลัยรังสิต (ซ้ายมือ) ซึ่งเป็นเจ้าภาพ ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยปี 2563 เข้าร่วมหารือตกลงและสรุปการบรรจุกีฬาขี่ม้าสำหรับการแข่งขันดังกล่าวที่จะมีขึ้นในช่วงเดือน มกราคม 2020 โดยจะจัดให้มีการแข่งขันในประเภท กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง (Jumping) ศิลปะบังคับม้า (Dressage) และขี่ม้ามาราธอน (Endurance) ซึ่งการแข่งขันกีฬาขี่ม้าสำหรับกีฬามหาวิทยาลัยในครั้งนี้จะจัดขึ้น  ณ สนามขี่ม้าไทยโปโลแอนด์อีเควสเทรี่ยนคลับ พัทยา