Take a fresh look at your lifestyle.

หลักสูตรสุดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคม สำหรับผู้บริหาร #SEP-S รุ่นที่ 11

หลักสูตรสุดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคม สำหรับผู้บริหาร #SEP-S รุ่นที่ 11


ได้รับเกียรติจาก ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ “แนวโน้มเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย” โดยมีรุ่นพี่ SEP-S รุ่นที่ 10 และรุ่น 1-9 ให้การต้อนรับรุ่นน้องหลังการบรรยายด้วยความอบอุ่น. ❤️

————