Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

Drinks

The Marshal Social Café – เดอะ มาร์แชล โซเชียล คาเฟ่

The Marshal Social Café – เดอะ มาร์แชล โซเชียล คาเฟ่ ร้านอาหารกึ่งคาเฟ่ ในโครงการ “Heritage Ville” คอมมูนิตี้กลางซอยประดิพัทธ์ 13   ตัว "คาเฟ่" ตั้งอยู่ในอาคารทรงสถาปัตยกรรมสวยงามที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ชื่อ The Marshal…